Kargo ve Hesap NumaralarıHESAP NUMARALARI

GARANTİ BANKASI: 
ABDULLAH GÜREL

ŞUBE
= 528 Hesap No= 6660416 

IBAN: TR60 0006 2000 5280 0006 6604 16